7 Aralık 2010 Türkiye Polis Radyosu Konuşması

ANNA LİNDH VAKFI 9. NETWORK BAŞKANLARI 3-4 ARALIK 2010 BRÜKSELTOPLANTISI SİVİL TOPLUM VE KALKINMA ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ BAŞKANI PROF DR. NECDET SAĞLAM POLİS RADYOSU KONUŞMASI

Üyesi olduğumuz Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı üyesi 43 ülkenin Sivil Toplum Ağları temsilcileri 3-4 Aralıkta Belçika’nın Brüksel kentinde toplandı. Toplantıyı ALF ve Belçika’dan network koordinatörü Kral Baudouin Vakfı ile birlikte organize etmişlerdir. Toplantıya halen Anna Lindh Türkiye ağı sorumlusu IKVS temsilcileri ve biz kolaylaştırıcı ve gözlemci sıfatı ile katıldık.

Anna Lindh Vakfı’nın, Akdeniz’in her iki kıyısındaki toplumların ve insanların, birbirlerine yakınlaştırılması ve ortak projeler gerçekleştirmesi amacıyla kurulmuştur. Vakıf, bölgenin ortak geleceği için sivil toplum desteklemekte, Akdeniz’de kültürler arası işbirliğini geliştirmek amacıyla insanları bir araya getirmektedir.

Vakıf bölgedeki toplumlar arasında son yıllardaki yanlış anlamaları ve ilişkilerini etkileyen önemli konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Vakıf Akdeniz’de bir refah alanı yaratılmasını ve birlikte barış içinde yaşamayı desteklemektedir. Vakıf çeşitlilik ve bir arada yaşama için diyalog ve köprü oluşturmaya çalışmakta; birlikte yaşamayı ve çeşitliliği desteklemektedir.

Vakfın programı toplum yararına ve sosyal diyalog temalı faaliyetler üzerine yoğunlaşmıştır. Konular; Eğitim ve Gençlik; Kültür ve Sanat, Barış ve İşbirliği varlığı; Değerler, Din ve Maneviyat, Şehirler ve Göç, Medya.

Vakıf kurulduğu 2005 yılından bu tarafa, farklı kültür ve inançlardan insanlar arasında karşılıklı algılamalar üzerine etkileyen faaliyetleri desteklemekte, hem de bölge çapında şu anda 3500 üzerinde sivil toplum kuruluşu çatısı altında toplamıştır.

Brüksel toplantısına 43 ülkeden 60’ın üzerinde katılımcı ve AB komisyonu yetkilileri katılmıştır.

Toplantıda 43 ülkeden çeşitli ülkenin network temsilcileri başarılı projelerini “best practice” sundular. Bizde Anna Lindh Türkiye ağı için yapmış olduğumuz araştırma sonuçlarını katılımcılara dağıtıktan sonra genel oturumda yaptığımız çalışmayı anlatma fırsatı bulduk.

108 Anna Lindh üyesi kuruluşun yarısına ulaşılmış ve 30 soru ile bu kuruluşların neden ALF üye oldukları ve kurumsal kapasiteleri incelenmiştir. Ayrıca Türkiye’de üyelerin iletişim bilgileri, faaliyet amaçlarını gösteren Türkçe İngilizce bir rehber hazırlanmıştır. Sonuçlar Türkçe ve İngilizce rapor haline getirilmiştir. İstanbul’da 17 ağustosta üyelerle bir toplantı yapılarak sonuçlar paylaşılmış ve üyelerin ALF Türkiye ağı ile ilgili görüş ve önerileri alınmıştır.

Daha sonra Anna lindh Vakfı’nın Mısır İskenderiye’deki merkezi ziyaret edilerek yapılan çalışmalar sunulmuş ve bastırılan rehberler kendilerine teslim edilmiştir. Yararlı görüşmeler yapılmıştır.

Yapılan araştırma başlıklarında birkaç tane belirtmek gerekirse, Türkiye’deki kuruluşların Anna Lindh Vakfı’na üye olmanızdaki en önemli kültür ve sanat ile uluslar arası işbirliği yapmak olmuştur.

Vakfa üye olanların gelecekle ilgili beklentilerinin en başında %56 oranı ile uluslararası işbirliğini geliştirmek gelmektedir.

Vakfa üye olan kuruluşlar üyelikleri öncesi Anna Lindh Vakfı hakkındaki bilgiyi en fazla internetten ve başka kurumlardan öğrenmektedirler. ALF Türkiye ağı üyeleri, %45 oranı ile en fazla ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğini içeren projelerin hayata geçirilmesinde destek beklemektedirler. Türkiye ağının ALF projelerine katılımları sınırlı olmuştur.

Türkiye ağı üyelerinin yaklaşık yarısı %48 oranı ile yakın zamanda kültür ve sanat projelerini hayata geçirmeyi planlamaktadırlar. Planlanan diğer projeler ise eğitim projeleri(%21 oranında) ile sosyal projelerdir. ALF’nın Türkiye’ye en fazla (%57 oranında) Akdeniz ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek konusunda Katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu konuda geniş bilgiyi www.stked.org adresinden öğrenilebilir. Brüksel toplantısında Avrupa ve Akdeniz’de yaşanların ortak değerleri paylaştıkları ve kaderlerinin ortak oldukları ifade edilmiştir.

Vakıf trans Akdeniz’de en büyük örgüttür. Avrupa Akdeniz kültürel birleşmiş milletler gibidir. Brüksel toplantısında 2011-2014 dönemine ait yapılacak faaliyetler ele alınmıştır.

2011’de yeni hibe çağrıları olacaktır. Ayrıca 1.000 gencin 43 ülke arasında değişim programları ile çeşitli etkinliklere katılması mümkün olacaktır. Vakıf icra direktörü Andreu Claret 2010 yılının vakıf için iyi geçtiğini ve 1.000’in üzerinde katılımcısı bulunan 2010 Barselona forumunun başarılı olduğunu söyledi.

Network koordinatörü Gianluca Solara 2011-2014 programı hakkında geniş bilgi vermiştir.

Son olarak Türkiye için müjdeli bir haber 2012 Anna Lindh Forumunun İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştır. Foruma 43 ülkeden 1.500’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu ve diğer kuruluş temsilcisi katılacaktır.

Sivil Toplum ve Kalkındırma Enstitüsü Derneği © 2014