Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu Yaratma Projesi

Uluslararası İşbirliğine Açık Sivil Toplum Kuruluşu Yaratma Projesi Raporuna Raporlar Bölümünden Ulaşabilirsiniz

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı üyelerine hazırlanarak elektronik posta ile gönderilen anketlerin hazırlanmasında üyelik ile ilgili beklentilerin ve geleceğe yönelik planların açığa çıkarılması ön planda tutulmuş, aynı zamanda üyelerin Türkiye Ağına bakış açısı, diğer Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ilişkilerinin anlaşılması hedeflenmiştir. Cevaplanma oranı olarak üyelerden 50 adedine ulaşmak hedeflenmiştir Anketler elektronik posta ile tüm üyelere gönderilmiş ve bir ay içerisinde üyelerin 15 adedinden geri dönüş elde edilmiştir. Hedeflenen cevaplanma sayısına ulaşabilmek için anketi cevaplamayan üyelere tekrar hatırlatma yapılmış, bu şekilde de 5 adet anketin geri dönüşü sağlanmıştır. Daha sonra üyeler tek tek aranarak anketi cevaplamaları istenmiştir. Aramada bazı üyeler 4-5 kez aranmıştır. Böylelikle Temmuz 2010 Tarihinde başlanan anket cevaplanma süreci 30 Temmuz 2010 tarihi itibariyle tamamlanmış, hedeflenen cevaplanma sayısı olan üye sayısı 50 geri dönen anket sayısına ulaşılmıştır. Bu sayı, ALF Türkiye Ağı’nın 112 olan üye sayısının % 45’ini oluşturmaktadır.

Daha sonra elde edilen cevapların değerlendirilme sürecine başlanmıştır. Geçerlilik olarak ele alındığında genel durumu göstermesi açısından yeterli bir cevaplanma oranına erişildiği söylenebilir.

Soruların cevaplanması sırasında katılımcıların herhangi bir çekince hissetmeden cevap verebilmeleri için anketlerde katılımcı STK’nın adı sorulmamıştır. Böylelikle anketin güvenilirliğine olumlu bir katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Anketi cevaplayan üyelerin dağılımlarına bakıldığında 22 adet dernek, 10 adet vakıf, 4 adet kamu kuruluşu ve 14 adet de diğer olarak nitelendirilen okullar, şirketler ve üniversiteler yer almaktadır. Bunların dağılımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Derneklerin ankete cevap verme oranı daha fazladır, kamu kuruluşları ise oldukça az bir katılım göstermişlerdir. Diğer adı altında toplanan dernek, vakıf ve kamu kuruluşları dışındaki üyeler %28’lik bir oranda ikinci büyük katılımcı grubunu oluşturmaktadırlar.

Üye Kuruluşlar Sayı Yüzde Dernek 22 44% Vakıf 10 20% Kamu kuruluşu 4 8% Diğer 14 28% Toplam 50 100%