Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Yaratma Projesi

Projenin amacı Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) AB- Akdeniz işbirliğine açıklığını tespitine yardımcı olmak amacıyla Anna Lindh Türkiye ağı kuruluşlarının AB- Türkiye ortaklığına ve işbirliğine bakış açılarını ve işbirliği yollarını tespit etmek, AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloguna ve işbirliğine katkıda bulunmaktır.

Bir ülkenin ve demokrasinin gelişmesi için sivil toplum kuruluşları (STK) çok önemlidir. Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliğinde sivil topluma ve halklara çok görev düşmektedir. Halklar STK’nca temsil edilmekte ve STK’lar arasında işbirliğinin gelişmesi halkların bir birlerinin kültür, sanat ve diğer açılardan tanımalarına yardımcı olmaktadır.

Bu bağlamda Anna Lindh ağı Avrupa-Akdeniz bölgesinde; dinlerin, dillerin ve uygularlıkların tüm zenginlikleriyle birbirine kaynaştığı bir ortam yaratmayı hedefleyerek AB ve Akdeniz’deki ülkelerin katılımıyla kurulmuştur. Bu ağ üyeleri arasında Türk STK’ların sağlıklı bir iletişim kurulması AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloguna katkıda bulunacaktır.

Derneğin amaçları içinde sivil toplumun geliştirilmesi ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olunması yer almaktadır. Dernek, daha öncede AB’nin çelişti projelerine katılmış ve Anna Lindh ağı içinde yer almaktadır. Son olarak 4-7 Mart 2010’daki Anna Lindh 2010 forumuna katılarak AB’den ve diğer Akdeniz ülkelerinden gelen sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme fırsatı bulmuştur. Ayrıca bu forumda en iyi projeler kısmında daha önce yapmış olduğu “Beyin Göçü ve Geri Kazanımı” projesini sunmuştur.

Projede Anna Lindh ağı üyelerinin yapıları analiz edilerek, bu ağın Avrupa’daki diğer üyeleriyle işbirliğine ne kadar açık oldukları araştırılarak bu kuruluşların istek ve kapasiteleri İngilizce ve Türkçe bir rapor şeklinde ortaya konularak AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloguna katkıda bulunulmaya çalışılacaktır. Projede, bu kuruluşların işbirliği yapacağı alanlar ve iş birliği yöntemlerinin tespit edilmesine sağlanacaktır. Ayrıca Türkiye ağına ait İngilizce bir rehberde hazırlanacaktır. Hazırlanan bu rehber Anna Lindh ağı ülke temsilcilerine birer kopya gönderilerek işbirliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje çıktılarının websitesinde duyurulması suretiyle konu daha çok kişiye ulaştırılmaya çalışılacak ve yapılacak bir konferans ile Anna Lindh Türkiye ağı ile sonuçlar paylaşılarak bu kuruluşlar arasında bir iletişim de sağlanmış olacaktır. Elde edilen sonuçların paylaşılmasıyla AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloguna ait geleceğe yönelik politikaların geliştirilmesine yardımcı olunmaya çalışılacaktır.